Naslovna

Prednost sito štampe je visok kvalitet otiska i njegova trajnost. Imate reklamnu kampanju? Potrebu za kišobranima u jesen? Majicama pred ljetnu sezonu? Radne kombinezone i opremu tokom cijele godine? Mi možemo da vam pomognemo u tome. Jer je naš otisak kvalitetan i traje dugo. Ponekad i duže od brenda.

Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na gotovo svim predmetima sa ravnom površinom. Pogodna je za štampu na plastici, drvetu i sličnim podlogama raznih oblika i namjena. Posebnu primjenu nalazi u tekstilnoj industriji za štampu najraznovrsnijih tekstilnih materijala.

Ova štamparska tehnika je veoma popularna kada je riječ o velikim tiražima, jer iako je inicijalna cijena viša nego kod ostalih tehnika, cijena pojedinačnog otiska u velikim serijama je neuporedivo manja nego u drugim štamparskim procesima.

Prednost otiska dobijenog kroz proces sito štampe naše štamparije na ovaj način je visok kvalitet, kao i njegova trajnost. To je razlog zašto se prilikom izrade najkvalitetnijih reprodukcija poznatih slika, kao tehnika isključivo koristi sito štampa.