sublimacija

Sublimaciona štampa se koristi za štampu na tekstil, keramiku, staklo… Za ovakvu vrstu štampe se koristi transfer papir uz pomoć kojeg odštampana aplikacija uz pomoć toplote I pritiska prelazi na ciljani material. Sublimaciono mastilo koje se nalazi na transfer papiru prelazi iz čvrstog u gasovito stanje I vezuje za odgovarajući materijal. Ukoliko se štampa prenosi na tkaninu, ona mora da sadrži određenu količinu poliestera, dok se drugi materijali ( keramika, staklo…) premazuju posebnim premazom kako bi sublimaciono mastilo moglo da se veže.