Laser Laser je mašina koja služi za graviranje i isjecanje odredjenih materijala koristeći laserske zrake urezujući potrebnu grafiku bez fizičkog dodira sa materijalom. Spektar materijala na kome je moguće gravirati je veliki a neki od njih su drvo, guma, plastika, plexyglas, staklo, koža. U odnosu na druge uređaj za graviranje i isjecanje, laser se pokazao boljim zbog lakše pripreme za gravuru, jednostavno rukovanje prilikom postavljanja odnosno uklanjanja materijala na koji se gravira, a takođe i brži pri radu.