DIGITALNA ŠTAMPA

DIPLOME

Diploma (starogrčki: presavijeno u dvoje, povelja) naziv je za svjedočanstva, završnih ispita ili postignutih titula (maturska, doktorska diploma) ili isprava kojom se svečano priznaje određeni uspjeh, zasluga, staž članstva (počasna diploma).

Prvobitno je diploma kod starih Grka bila naziv za dvije povezane pločice na kojima je bio ispisan neki službeni spis. Kasnije je naziv za povelje kojima se pojedincima dodjeljivale određene pogodnosti. Od 17. stoljeća diploma je naziv službene isprave koje služe kao svjedočanstva.

Copy link
Powered by Social Snap