DIGITALNA ŠTAMPA

PLAKATI

Plakat ili poster je komad papira koji se lijepi na zid, stup ili pano, a može služiti u različite svrhe i biti različitih veličina.

Pojam „plakat“ se najčešće koristi za opis komada papira koji služe u promotivne svrhe, kao što su oni na kojima se prikazuje neki proizvod ili najavljuje nadolazeći javni događaj (kao što je na primjer utakmica, koncert, predstava ili prikazivanje filma). Veliki plakati koji se najčešće koriste u reklamne svrhe nazivaju se jumbo plakati a sastoje se od nekoliko manjih komada papira koji se kao puzzle nalijepe na  posebno izgrađene panoe, koji se najčešće nalaze uz vrlo prometne ceste kako bi plakat vidjelo što višeprolaznika.

Pod pojmom  „poster“ najčešće se opisuju komadi papira na kojima se nalazi fotografija, na primjer poznate ličnosti ili građevine, a koriste se za ukrašavanje zidova u nekoj prostoriji.

Plakate izrađujemo pomoću tri tehnike štampe:
– Digitalna štampa do formata 330×485 mm pogodna je za štampu plakata do 300 primjeraka i ogleda se u vrhunskom kvalitetu štampe.

– Offset štampa pogodna za tiraže preko 300 primjeraka

– Solventna štampa iz rolne širine do 1250 mm i neograničene dužine, pogodna za manje tiraže koji zahtjevaju veći format plakata.

Copy link
Powered by Social Snap